HİJYEN EĞİTİMİ
Hijyen Belgesi Neden Gereklidir? Hijyen Eğitimi, hem sağlığımız açısından hemde ilgili kanunlar ve yönetmelikler gereği yasal bir zorunluluktur. Kısa bir eğitim sonunda alacağınız Hijyen Belgesi ile hukuki açıdan çalışma yetkisine sahip olur ve tüm cezalardan kurtulursunuz. Bu belgeye sahip olmayan kuruluşlara çalıştırdığı her personel için ayrı ceza uygulanmaktadır. Hijyen Eğitimini almanız için bir sınıf oluşturmanıza gerek yoktur. Firmamız tekil veya toplu başvuruları almakta ve organize ettiğimiz eğitim sonucunda sertifika vermektedir. Talep miktarına bağlı olarak kimi zaman kendi bünyemizde bulunan konforlu eğitim salonlarında, bazen de talep eden kurumlara bizzat giderek hijyen eğitimi vererek aynı gün sertifikalarını teslim etmekteyiz. Hijyen Belgesi Hangi Sektörlerde Zorunludur? 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen mesleklerde çalışan meslek mensuplarına Hijyen Eğitimi zorunlu hale getirilmiştir. Her türlü gıda üretimi ve perakende sektöründe çalışanlar, Otel, pansiyon, motel, misafirhane ve her türlü konaklama faaliyetinde bulunan işyerlerinde çalışanlar, Erkek – Bayan Kuaförleri, Kaplıcalar, tattoo ve piercing merkezleri nde çalışanlar, İşletmelere (otellere v.b.) bağlı veya ayrı; güzellik salonları, masaj salonları, sauna çalışanları, Tüketim amaçlı doğal mineralli suların üretimini yapan işletmelerde çalışanlar ve içme suyu tesislerinde çalışanlara; Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Hijyen Belgesi Olmayan Firmalara Uygulanan Yaptırımlar Yukarıda belirtilen meslek gruplarında çalışanların hijyen eğitimi almaması durumunda, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 ve devamı maddelerinde açıkça belirtildiği şekli ile, “ Madde 282 – (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.) Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Madde 283 – (Değişik: 23/1/2008-5728/49 md.) Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır. Madde 284 – 66 ve 67 inci maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmağa salahiyettar memurlara muhalefet eden kimseler Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi mucibince cezalandırılır. (1) ” Hükümleri uygulanır.

SİTE HARİTASI
Blog
BİZE ULAŞIN
 Adres : Basmane 9 Eylül Meydanı Ahmet Başaran İş Merkezi OfisNo:110 Konak/İZMİR
       

 Tel : 0542 630 63 31
       
       

 E-Mail : info@arkandanismanlik.com
BİZİ TAKİP EDİN